Fanboi Channel

[ป้าอาสึนะปะทะหลอดไฟ!] Sword Art Online [หอคอยชั้นที่4]

Last posted

Total of 335 posts

308 Nameless Fanboi Posted ID:+DactU2u7O

เหมือนมีช่องหนึ่งเคยพูดเอาไว้ว่า sao
มักมีฉาก 18+ เสมอ แล้วเป็นฉากแนวข่มขืนชะด้วย
ถามว่าทำไมนะเหรอ เพราะว่ามันขายดีนะชิ
มีทีไรเรทติ้งพุ่งตลอด