Fanboi Channel

Gundam อะไรดีวะ? Mk XLX โทมิโน่ผู้มองชินไคเป็นคู่แข่ง กล่าวว่าชินไคทำแต่เรื่องที่พระเอกไขว่คว้าไม่ถึงหว่างขานางเอกซักที

Last posted

Total of 1000 posts

114 Nameless Fanboi Posted ID:FZ7yP5r5iV

กุขอโทษที่ไม่จบในเม้นเดียว แต่กุสงสัยจริงๆ นะว่าถ้าถั่วจะทำมูฟวี่แม่งจะเอาอะไรทำวะ ถ้าต่อจากถั่วชะตากรรม ไอ้ห่าที่มันกล้าก่อเรื่องในยุคที่ลักซ์ไข่และขี้ราเป็นใหญ่มันจะมีเหรอวะ หรือเอาแอสเทรย์มาทำ อย่าด่ากู กูนึกไม่ออกจริงๆ

Posts limit exceeded

Topic has reached maximum number of posts.

Please start a new topic.