Fanboi Channel

(Manga) พูดคุยและวิจารณ์ เล่มหนังสือมังงะ สนพ. และร้านค้า vol.19

Last posted

Total of 185 posts

69 Nameless Fanboi Posted ID:u40jUn4CQV

ถ้าควายจนชื้อของเถื่อน ราคาเเพงกว่าของแท้ กุก็ว่าโง่อยู่ดีล่ะไอ้ควาย เหมือนมึงประกอบคอมราคาแพง แต่ได้สเปคโง่ๆ