Fanboi Channel

Super Hero Time!!!!!!

Last posted

Total of 643 posts

577 Nameless Fanboi Posted ID:4hUntd2yX3

>>576 มันเกือบจะมีล่ะ แต่ว่าเปลี่ยนนักแสดง อย่างพิริกะจำได้ว่าก่อนฉายก็เตรียมนักแสดงมาแล้วแต่ว่าต้องเปลี่ยนนักแสดงแทนแล้วถ่ายซ่อมบทของพิริกะเพราะคนเก่ามีคิวเยอะเลยเปลี่ยนนักแสดงโดยใช้บทเดิม โดยไม่มีการเปลี่ยนบทว่าตาย
ว่าแต่ไทกะตอนล่าสุด มีคนบอกว่าตัวละครประจำตอนเกี่ยวข้องกับอุลตร้าแมนภาคเก่าด้วยเหรอ?