Fanboi Channel

[BANANA FISH] อนิเมะปลากล้วยที่ไม่มีปลา ไม่มีกล้วย และไม่มีการขว้างปากล้วยทิ้งขว้างแต่อย่างใด มีแต่กลิ่นความรักที่อบอวล

Last posted

Total of 33 posts

30 Nameless Fanboi Posted ID:htNninLntI

อยากรู้เรื่องราวหลังจากนั้นของเยว่หลง แค่นั้นอ่ะ ไม่รู้ว่าในมังงะมีมั้ย หรือมีแค่ ความช้ำใจของน้องเอย์จิ