Fanboi Channel

[Tezuka Osamu] Dororo ยอดคุณแม่/เมีย/น้อง [ปีศาจตนที่ 2]

Last posted

Total of 760 posts

556 Nameless Fanboi Posted ID:g4L+hBMin2

>>555 ทุกจันทร์

https://twitter.com/MAPPA_Info/status/1117599918309294081?s=19
อะนิกิหรืออีปีศาจผีเสื้อวะเนี่ย มอบแวบนึงก็ปีศาจผีเสืีอ แต่ผมมันฟูเหมือนอะนิกิ

สรุปมันเหลืออวัยวะอีก 6 ชิ้นใช่มั้ย ซีละครึ่งๆ รอวันมันได้ตาไม่ไหวละ