Fanboi Channel

[ฉันคืออลิส ซินเธซิส ลาลาทีน่า!] Sword Art Online [หอคอยชั้นที่ 3]

Last posted

Total of 971 posts

954 Nameless Fanboi Posted ID:IKg8hjn1cj

บทสงครามทำไมมันทำจืดๆ แห้งๆ จังวะ ปล่อยพลังกันไปมา ไม่รู้สึกฮึกเหิมหรือสิ้นหวังอะไรเลย หรือนิยายมันก็อารมณ์ประมาณนี้?