Fanboi Channel

พูดคุยการ์ตูนไทย บทที่ ๖

Last posted

Total of 325 posts

252 Nameless Fanboi Posted ID:lHaHMlSQyx

พึ่งได้ดู jigoku shoujo แล้วสงสัย
ทำไมไม่มีการ์ตูนไทยแนวลากคนชั่วลงนรกเป็นรายตอนแบบนี้บ้างนะ
ธีมนรกบ้านเราออกจะดุเดือดร้อนแรงเลือดสาด