Fanboi Channel

Otome Anime

Last posted

Total of 765 posts

756 Nameless Fanboi Posted ID:S12wpPjBoa

>>749 เด็กมันจะเอาพล็อตเยอะพล็อตซับซ้อนอะไร แค่มีตัวละครเยอะๆ ดูไปแบบไม่ต้องคิดเยอะก็สนุกได้ไม่ขัดใจเด็กน้อย

>>751 ในฐานะคนที่เล่นแค่ภาคแรกกับดูเมะ อยากรู้ว่าภาคมอร์บลัดมีอะไรเยอะกว่าภาคหนึ่งมั้ยวะ เลือดสาดมากขึ้นหรือยังไง ตัดสินจอยู่ว่าจะไปตำดีมั้ย