Fanboi Channel

พูดคุยมังงะ Vol.40

Last posted

Total of 571 posts

499 Nameless Fanboi Posted ID:wnTpHhh31E

>>498 อ๋อ ว่าแล้วต้องเรื่องนี้ ถ้าเรื่องนี้ก็แนวรัก ๆ เนื้อเรื่องง่าย ๆ ไม่หวือหวาอะไร แต่นิสัยพระเอกแอบน่ารำคาญ แต่เรื่องนี้มันสี่สีทุกตอนเลย รวมเล่มคงราคาเอาเรื่องมั้ง