Fanboi Channel

พูดคุยมังงะ Vol.40

Last posted

Total of 580 posts

496 Nameless Fanboi Posted ID:Tdt3bUqzVC

ไอเรื่องกาแฟอร่อย LC ใหม่ของสยามนี่มันเน้นทางไหนวะ SOL? ดราม่า? คอมเมดี้? ค้ำคอร์?
แล้วมันเกี่ยวอะไรกะกาแฟ?