Fanboi Channel

พูดคุยมังงะ Vol.40

Last posted

Total of 285 posts

234 Nameless Fanboi Posted ID:fczzh9IYis

มึงต้องดูพอยที่เรื่องมันสื่อกับบริบทในเรื่องก่อนวะ
ต่ายเรื่องช่วงแรกมันเน้นที่สายสัมพันธ์พ่อลูกมาจ๋าๆ คนดูเขาก็มาดูเพราะอยากเสะเมะฟีลกู้ด สายใยพ่อลูกอบอุ่น แต่เสือกจบแบบผัวเมีย และเซตติ้งมันเป็นยุคแัจจุบันที่คนซีเรียสเรื่องผู้เยาว์สุดๆ
อินุยาฉะ คู่เซทรินมันเป็นตัวเสริมเรื่องไม่ใช่พอยหลัก และเซทมันไม่ได้เลี้ยงรินแบบลูก ปล่อยแบบตามมีตามเกิด มึงอยากมาก็มา จนมาหลังๆที่อยู่กันมานานจนผูกพันเลยดูแลขึ้น(นิดนึง) และเซตติ้งมันเป็นยุคสงครามหลายร้อยปีก่อน ที่ผู้หญิง 10ขวบดูตัว บ้านหาผัวให้แล้ว 13-14ก็เป็นแม่คนเรียบร้อย