Fanboi Channel

[Shiroi Suna no Aquatope] เกาะสวรรค์ หาดทรายขาว และการพบพานของสองสาวน้อย กู้วิกฤตตู้ปลากาเมร่าให้กลับมาซู่ซ่าโอกินาว่าไอร์แลนด์

Last posted

Total of 838 posts

641 Nameless Fanboi Posted ID:5bl2QNMIUG

>>640 มีคนตั้งข้อสังเกตุุว่า ทั่นรอง อาจเป็นศิษย์เอกคุณตา ก็ได้
แบบหลานอาจารย์ทั้งคน ต้องสอนเต็มที่ เผอิญดันสอนแบบราชสีห์ถีบลูกตกเหว ให้ปีนขึ้นมาเอง (ไม่สอนแบบนี้ อีคุ ไม่จำ)