Fanboi Channel

Vivy: Fluorite Eye's Song วีวี่ บทเพลงจักรกลกู้อลาบาสต้า - เพลงที่1

Last posted

Total of 448 posts

430 Nameless Fanboi Posted ID:W+NBSXgyhG

>>428 จะบอกว่าถ้าเรื่องเอสไม่ทำให้ความนิยมเอไอพุ่ง ไอ้เมทัลโฟลทก็เลทไปอีก 20 ปีเหมือนเดิมโดยที่ไม่รู้ว่าเอไอตัวไหนจะเป็นแกนว่างั้น