Fanboi Channel

[Mushoku Tensei เกิดใหม่ชาตินี้พี่ต้องเทพ] ชาติที่ 6

Last posted

Total of 211 posts

121 Nameless Fanboi Posted ID:cU4/lFO3P4

>>118 10ปีคือตั้งแต่เล่ม6มาถึงเล่ม23เวลาผ่านมา10ปีแยกกัน5ปีแต่งเข้าบ้าน5ปี engมันแปล งงง