Fanboi Channel

[Mushoku Tensei เกิดใหม่ชาตินี้พี่ต้องเทพ] ชาติที่ 6

Last posted

Total of 207 posts

118 Nameless Fanboi Posted ID:PwthYtYaDd

เดี๋ยวกูงง เอริสกลับมาช่วงเล่ม 15ไม่ใช่หรอวะ ช่วงรูดี้อายุ16-17 ที่กำลังไปสู้ออสเตค ไม่ใช่หรอวะ 10ปีมาจากไหน