Fanboi Channel

All About Type Moon #13

Last posted

Total of 312 posts

281 Nameless Fanboi Posted ID:V18ZgoSOGC

กูชอบนะคาเมล็อต1 ถ้าเทียบกับ บาบิโลน รู้สึกดูแล้วเรื่องมันเล่าได้ลื่นไหลกว่าไม่โดนเบคบ่อยๆ แต่ไม่ชอบตรงฉากอาบน้ำนี่ใส่มาทำไมให้เปลืองงบเอาไปจัดเต็มกับฉากบู๊อีกหน่อยจะดีกว่า