Fanboi Channel

Kumo Desu ga, Nani ka? แมงมุมเหรอคะ ข้องใจแล้วไง? >ขาที่ 1

Last posted

Total of 695 posts

498 Nameless Fanboi Posted ID:VqrW/eIm7S

>>495 เปลี่ยนสตู งบ เวลาสร้าง เปลี่ยนแผนหรือเปล่าไม่รู้
แต่แน่ๆ ถ้าไม่เปลี่ยนอะไรไม่งั้นคงทำเสร็จไปนานแล้วลองดู pv แรกเมื่อ 2 ปีก่อนดิ 2d อย่างงาม

https://www.youtube.com/watch?v=lwk3Q8QpRWg