Fanboi Channel

[Webtoon] คาเคามาเปิดแอปในไทยแล้ว คุยรวมทู้นี้แม่งเลยละกัน ภาค6

Last posted

Total of 793 posts

716 Nameless Fanboi Posted ID:QVtGwNvikI

>>714 มันมีบางเรื่องที่แสดงให้เห็นชัดเลยว่าสภาพร่างกายมีผลทำให้ความคิดและการตัดสินใจของเจ้าตัวเปลี่ยน แบบเดียวกับไปเข้าร่างสัตว์ชนิดอื่นแล้วติดนิสัยสัตว์นั้น แต่ถ้าเรื่องไหนไม่ได้บอกชัดเจนแต่แรกแบบนั้นก็คือคนแต่งมันโง่เอง