Fanboi Channel

Super Hero Time!!!!!!!!!!

Last posted

Total of 111 posts

15 Nameless Fanboi Posted ID:TndW3QxTMJ

>>13 นั่นมูฟวี่ไทเซน ปีนี้สองเรื่องเป็นหนังควบแบบตอนหนังฤดูร้อนที่ฉายควบกับเซนไทไรเดอร์น่ะ
แต่แบบนี้คิราเมจะทำหนังโรงยาวหรือจะควบกับอะไรอีกล่ะ?