Fanboi Channel

[Webtoon] แอปอ่านมังฮวาผู้มาพร้อมคำโปรโมทเรียกตีนจากคนอ่าน ภาค4

Last posted

Total of 553 posts

496 Nameless Fanboi Posted ID:viQAMyOAT7

ชิงชีวิต 43 ไซคีออกมานอกบ้านแล้ว เผลอๆอาจได้เจอเมเดียด้วย
จำได้ว่าตอนก่อนๆอีเอียลอสแม่งปล่อยข่าวเรื่องเมเดียวางแผนลอบสังหารไซคีอยู่ ถ้าสองคนนี้มาเจอกันแล้วแสดงออกว่ารักกันดีนี่แผนเอียลอสจะเจ๊งมั้ยน้า