Fanboi Channel

Love Live! All Star - μ's , Aqours and Nijigasaki (ที่เกมกำลังจะตาย) 5th Step

Last posted

Total of 985 posts

959 Nameless Fanboi Posted ID:a/do9sWMcY

>>955 ไม่หรอก​ ยังไงเมะรุ้งก็มาแน่ๆอยู่แล้วแหละ​ โปรเจครุ้งมันเน้นโซโล่ขนาดนั้น​ ออกเมะนี่ยังไงก็บ่อเงินบ่อทองอ่ะ​ แค่หลีกทางให้โปรเจคหลักได้ยืนก่อนแล้วค่อยว่ากัน