Fanboi Channel

สมาคมโม่งฟุสายเกม ตลับที่ 2 (ทั้ง Y และไม่ Y แต่จะจิ้น)

Last posted

Total of 270 posts

264 Nameless Fanboi Posted ID:Ew7umh80ah

เมื่อควยตั้ง ต้องการไป ใส่ในหี
มันทุกที ที่เข้าสู้ รูหีนั้น
เข้าเข้าออก ออกเข้าหี ที่สุดมัน
ทุกทุกวัน ที่คันหี มีเยดเอย
เงี่่ยนควยมาก อยากฉุบหี นี้ต้องไป
ที่ที่ไหน ให้มีมา หาชมเชย
จะเอาควย สวบในหี ให้มันเลย
เสียบให้เอย เคยจนกลาย ได้เยดกัน
จะกระฉุด จะกระชาก ให้ได้เยด
หีสุดเด็ด เยดสุดขั่ว มั่วสุดมัน
ควยฉุบหี หีฉุบควย ควยเสียบกัน
เสียบอย่างนั้น มันเสียบหี มีเยดเอย
จึงเกิดเงี่ยน ต้องการไป เพื่อเสียบหี
มันทุกที เมื่อมีหี ที่เยดเลย
ควยฉุบหี หีฉุบกัน ช่างคุ้นเคย
ดูดควยเอย เผยหัว ดอเสียบหี
ควยกับหี มีมาเพื่อ มาฉุบกัน
ถึงอย่างนั้น มันมันควย กันทุกที
ควยควยควย ควยควยควย ควยเสียบหี
มันทุกที ที่เข้าสู่ รูหีบาน
เสียบเข้าออก แน่นอ๊อกอ๊อก กระชอกหี
มันทุกที มีควยแช่ ในหีนาน
ควยฉุบหี มีเข้าออก เหมือนผสาน
รูหีบาน มันอมควย สวยงามดี
ควยเสียบหี มีเพื่อมา หาฉุบกัน
เพราะควยนั้น มันถูกสร้าง มาเพื่อหี
ควยเข้าหี หีเข้าควย มันทุกที
ทุกครั้งที่ หีเข้าควย ได้เย้ดกัน
ควยเข้าหี มีเข้าออก ออกเข้าหี
ทุกนาที มีน้ำควย สวยงามนั้น
น้ำหล่อลื่น มาล้อมหี ที่สุดมัน
ได้เย้ดกัน สุดแสนคัน มันหีนาน
เข้าเข้าออก ควยเสียบหี ยังคงเย้ด
สุดแสนเด็ด เย้ดอยู่ สู่หีมัน
ควยเข้าหี หีเข้าควย ยังเย้ดกัน
ถึงจุดนั้น น้ำแตก ได้ฟินเอย