Fanboi Channel

ชั้นหนังสือของสาวฟุ LV 53

Last posted

Total of 833 posts

642 Nameless Fanboi Posted ID:1FS56YGExD

>>641 กูว่าถ้าเลือกคนเดียวมันก็ไม่ฮาเร็มแล้วนะมึง แต่มันแค่สับขาหลอกว่าใครเป็นพระเอกตัวจริงกันแน่ เหมือนแปดสามีที่กูโยนเล่มจบทิ้งเพราะกูไม่ถูกใจพระเอกอ่ะ