Fanboi Channel

อาณาจักรแฟนฟิค พูดคุยเรื่องแฟนฟิคที่นี่

Last posted

Total of 30 posts

19 Nameless Fanboi Posted ID:jcO6GP3bQq

>>16 รวมๆ ไปก่อนก็ได้กูว่า มาบ่นๆระบายในนี้ก่อน 555

>>17 สงสารร 5555 กูเคยอยู่เรือแรร์ เป็นแบบที่มึงบอกเลย อ่านกันเม้นกันเพราะมีกันแค่นี้ แต่สบายใจดีนะเว้ย ตอนนี้กูอยู่เรือใหญ่ แต่แต่งฟิคก็ไม่ค่อยมีใครอ่าน ทั้งแท่กก็มีแต่กู เศร้าเหี้ย555555