Fanboi Channel

สมาพันธ์สาวฟุนักเม้าท์ ยกที่ 61

Last posted

Total of 607 posts

415 Nameless Fanboi Posted ID:OCUU5dxBXo

>>413 มึงพูดเหมือนตัวเองเป็นพวกเมตตาธรรมค้ำจุนโลกเนอะ แดกเนื้อสัตว์แต่เสือกไปว่าคนอื่น ถ้าไม่แดกเนื้อสัตว์เลยคิดว่าร่างกายตัวเองจะผุดผ่องเป็นยองในเหรอวะ ตามหลักวิทย์ก็คือป่วยแน่ๆ ร่างกายได้รับสารอาหารไม่เพียงพอกินแต่ผักกับแป้ง