Fanboi Channel

สมาพันธ์สาวฟุนักเม้าท์ ยกที่ 61

Last posted

Total of 607 posts

402 Nameless Fanboi Posted ID:q5BUx93wV5

>>396 อันนี้ขอชี้แจงหน่อยที่กูพิมพ์ว่าพวกนี้ กูหมายถึงขยายคำว่า "สายบาปอะไรพวกนี้" นะ ไม่ได้หมายถึง คนพวกนี้