Fanboi Channel

☆GBF☆《8》ซัมเมอร์แห่งหายนะ สาวๆก็ดี ผัวๆก็มา น้องซันว่ายน้ำมากูก็กดไม่ออก พี่โอ้ เซลเอล ซารี่ว่ายน้ำเมื่อไหร่จะเอาเข้าเกม เลิกงกโควต้าได้แล้วว้อย! กู๊ดส์นอกเกมลดบ้างก็ดีนะ ไซเกม!!

Last posted

Total of 40 posts

10 Nameless Fanboi Posted ID:gr6RU67CYH

นายกฤษฎา ธนบูลย์พงษ์ เป็น กบฎล้มฺเจ้า
และต้องการล้มล้างสถาบันพระมฺหากษัตริย์
เป็นขี้ข้า ทักษิณ ชินวัตร
และต้องการล้มล้างรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

ขอ Sirn พระจรง ยิ่งยืนนาน

https://imgur.com/hM2Yubi