Fanboi Channel

[ รวมมิตรโม่เซียง ] "ห้าม"เม้าท์เรื่อง ปรมาจารย์, ตัวร้าย​อย่างข้า, เทียน​กวาน​ ฯลฯ​ เล่มที่​ 8 [นิยาย อนิเม ดราม่า ละคร สปอย]

Last posted

Total of 1000 posts

50 Nameless Fanboi Posted ID:BIAXiQ48hb

>>49 สำหรับกู กูคิดว่าถ้ายังใช้ชีวิตได้อย่างปกติยิ้มได้คือแฮปปี้เอนด์ว่ะ ไม่จำเป็นต้องมีคู่ถึงจะมีความสุขได้นี่หว่า แค่ไม่ระทมทุกข์โทษตัวเองซึมเศร้าหรือตายพิการกูก็ว่าแฮปปี้แล้ว
>>44 เขาเรียกว่าให้เกียรติคนสร้างสรรค์เรื่อง เขาขอมาอย่างสุภาพไม่อยากให้แตะลูกเขา มีมารยาทก็ควรทำตาม มารยาททรามก็ตามนั้น

Posts limit exceeded

Topic has reached maximum number of posts.

Please start a new topic.