Fanboi Channel

[ รวมมิตรโม่เซียง ] "ห้าม"เม้าท์เรื่อง ปรมาจารย์, ตัวร้าย​อย่างข้า, เทียน​กวาน​ ฯลฯ​ เล่มที่​ 8 [นิยาย อนิเม ดราม่า ละคร สปอย]

Last posted

Total of 1000 posts

33 Nameless Fanboi Posted ID:AsX7tv4M28

ถ้า ปรมจ ไม่ปังจริง กูว่า เทียนกวานก็ลุกยากแล้ว ตอนนี้คนหลายคนจ้องจะเท สนพ. ถ้าอ่าน ปรมจ แล้วไม่โดน เทียนกวานที่นักเขียนคนเดียวกันก็ไม่รอดเหมือนกัน

กูก็เป็นหนึ่งในนั้น ปรมจ อะ กูตามแน่ แต่จะตามเป็นเรื่องสุดท้ายของ นข มั้ย กูไม่รู้

Posts limit exceeded

Topic has reached maximum number of posts.

Please start a new topic.