Fanboi Channel

[ รวมมิตรโม่เซียง ] "ห้าม"เม้าท์เรื่อง ปรมาจารย์, ตัวร้าย​อย่างข้า, เทียน​กวาน​ ฯลฯ​ เล่มที่​ 8 [นิยาย อนิเม ดราม่า ละคร สปอย]

Last posted

Total of 1000 posts

149 Nameless Fanboi Posted ID:lZ9xzk2QTf

พวกมึง กูสั่งตัวร้ายวันแรก 2 box โอนตอน9โมงไม่เกิน10นาที แล้วกูสั่งให้เพื่อนอีกรอบ 1 box โอนตอน9โมงเกือบครึ่ง ตอนนี้เพื่อนกูได้ของแล้วอ่านจบแล้ว ส่วนของกู(ที่โอนก่อน)ไม่แม้แต่จะขึ้นว่าส่ง กูว่าถ้ากูสั่งแยกกันกูได้ของแล้ว เสียความรู้สึก

Posts limit exceeded

Topic has reached maximum number of posts.

Please start a new topic.