Fanboi Channel

[manga anime] แผ่นดินดอกไม้ของสาวฟุ LV18

Last posted

Total of 823 posts

811 Nameless Fanboi Posted ID:RCI1mYmDH5

ไยบะสองตอนล่าสุดโมเม้นท์กิยูทันทำเราใจร้าวรานมาก ตอนที่แล้วเอามือกุมดาบปราบบอสด้วยกันอยู่ดีๆ ตอนนี้ทำท่าว่าทันจิโร่จะตายจากกิยูซะงั้น กิยูนี่พอรู้สึกตัวเรียกหาแต่ทันจิโร่คนเดียวเลย พอเห็นสภาพน้องทันแล้วพี่แกน้ำตาแตกบอกว่าปกป้องน้องไว้ไม่ได้นี่แทบอยากร้องไห้ตาม จารย์เข้อย่าทำชิปล่มล่ะขอร้อง ตอนหน้าทันจิโร่ตื่นทีเถอะ