Fanboi Channel

All about NCT 10 : นี่เอนสิถีไม่ใช่ละครไทย ลูกเมียหลวงเมียน้อยอะไร อาหมานไม่ได้เลี้ยงให้มาตีกัน!! (สกู๊ปพิเศษ HBDกุมภาพันธ์บอยส์)

Last posted

Total of 1000 posts

614 Nameless Fanboi Posted ID:Xr6MVsv2bD

>>611กุว่าความหมายคือน่าจะใช้บอทปั่่นฟอลได้นะ แบบทวิตอ่ะ ที่จะมีพวกบอทมาบอกว่ารีทวิตนี้จะเอาแอคทั้งหมดไปฟอลฟรีงี้ กุเคยเห็นเหมือนมันจะทำได้อยู่แบบทำครั้งเดียวแต่เอาทุกแอคตามหมดป่ะ กุก็ไม่รู้ชัดนะไม่ได้เป็นสายนี้ ถ้าจะปั่นมันก็มีไม่ใช่ไม่มี แต่ในที่นี้กุคิดว่าแฟนอตมามากกว่า แฟนอตน้องเราเองก็มีไม่น้อยที่เล่นเว่ยกันเพื่อไปตามน้อง แต่คือยอดบ้านบาร์เยอะ แล้วยอดอฟชที่มึงบอกแค่นั้น นี่ก็ไม่ได้หมายความว่าอย่างอื่นจะน้อยนะ ก่อนหน้านี้ต่งก็มีแอคของตัวเองด้วยนี่ แอคไหนไม่รู้ กุก็ไม่รู้หรอกนะว่าเยอะไม่เยอะกว่าบ้านบาร์ แต่กุไม่ชอบคำว่าแค่นั้นเท่าไหร่นะ เคยเจอคนบอกว่าเมนน้องก็มีเท่านี้ แค่นี้แค่นั้น ซึ่งกุรู้สึกว่าคนจะเยอะไม่เยอะนี่ไม่สำคัญเท่าแรงซัพอ่ะ ว่าทำได้มากแค่ไหน

Posts limit exceeded

Topic has reached maximum number of posts.

Please start a new topic.