Fanboi Channel

☆GBF☆《5》 ลาก่อนซัมเมอร์ และสวัสดีเพอซิวัลแยงกี้ ข้ารับใช้ไม่มี กูหาลูกกระจ๊อกแทนก็ได้ ช้ำรักว่ายน้ำไม่เป็นไรยังมีแยงกี้เพอซามะแต่ กูไม่มีเพอซามะ เมื่อไหร่กริมคุงจะมาดันโจขึ้นรารอท่าน้ำทุกวัน

Last posted

Total of 1000 posts

686 Nameless Fanboi Posted ID:YkY+D9BUiH

พวกมึงไหนๆก็ใกล้ไลฟ์แล้วมาเดาๆกันเถอะว่า สปอยฟ้า3จะออกมาเป็นใคร และเนื้อเรื่องจะเป็นไง กูว่าน่าจะเป็นรูปคาราอิเบแต่จะแถนางเข้าเรือไงดีใครก็ได้ช่วยกูแถที

Posts limit exceeded

Topic has reached maximum number of posts.

Please start a new topic.