Fanboi Channel

ซีรีส์กับหนังเกย์(หรือชวนจิ้น) ภาค 2

Last posted

Total of 669 posts

166 Nameless Fanboi Posted ID:5TxcjopLe0

กูว่าด้ายแดงยังมีพวกการตัดฉากแล้วก็เนื้อหาที่มันกระชับเกินจนทำให้บางฉากมันกระโดดแล้วก็ห้วนไม่สมูทแปลกๆไงไม่รู้ อย่างepล่าสุด เห็นคุณแกะ(นข. เรื่องนี้)ต้องได้ออกมาทวิตอธิบายบางฉากเพิ่มเติมให้คนดูเข้าใจมากขึ้น