Fanboi Channel

[3]ปรึกษาสามพันปัญหาฟุโจชิเกิร์ล

Last posted

Total of 771 posts

689 Nameless Fanboi Posted ID:R4m0ynEHvN

เอ้อเพิ่งเห็นเม้นต์ด้านบน พวกมึงเล่นทวิตกันอยู่แล้วนี่นา งั้นลองเลิกเล่นทัมแล้วมาอยู่แค่ในทวิตอย่างเดียวมั้ย คนในทัมมันไม่ไหวจริงๆกูว่า