Fanboi Channel

อาณาจักรฮอลลีวู้ดของสาวๆ [2nd]

Last posted

Total of 945 posts

903 Nameless Fanboi Posted ID:+nKK6siPSR

Call me by your name มีใครคิดเหมือนกุไหมว่า ถ้าสองพระนายห้ามใจแม่งคงไม่จบแบบนี้
หรือถือว่าดีแล้ว ถึงจะเฟลิตรักกันสั้นๆแต่ความทรงจำเจ็บปวดยาวๆชั่วชีวิตงี้
เป็นเมิง เมิงจะทำแบบนายเอกป้ะ หรือเมิงจะตัดใจตั้งแต่แรก