Fanboi Channel

[รวมมิตรโม่เซียง] เม้าท์เรื่อง ตัวร้าย​อย่างข้า, ปรมาจารย์, สวรรค์ประทานพร​ ฯลฯ​ เล่มที่​ 17 [นิยาย อนิเมะ ดราม่า ซีรีส์ สปอย]

Last posted

Total of 536 posts

491 Nameless Fanboi Posted ID:d99WK2vumR

นิยายไม่ได้บอกอายุซีเฉินมั้ง(กะๆกันเอา)
แต่ถ้าตีว่าซีเฉินอายุพอๆกับเยี่ยนหลี ซีเฉินจะอายุห่างจากวั่งจีประมาณสี่ปี ก็ประมาณที่เพื่อนโม่ง >>154 บอกแหละ 555 เพราะเยี่ยนหลีอายุมากกว่าเว่ยอิง ประมาณสามสี่ปี