Fanboi Channel

กระทู้สำหรับแก๊งค์หมาหมู่โดยเฉพาะ ใครอยากคุยอะไรมาคุยกันในนี้!! (5)

Last posted

Total of 479 posts

466 Nameless Fanboi Posted ID:gdgdW2H2.G

พระคาถามงคลจักรวาลทั้งแปดทิศ

อิมัสมิง มงคลจักรวาฬทั้งแปดทิศ ประสิทธิจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้น มาป้องกันห้อมล้อมรอบครอบทั่ว
อะนัตตา ราชะ เสมานา เขตเต สะมันตา สะตะโยชะนะสะตะสะหัสสานิ พุทธะชาละปะริกเขตเต รักขันตุ สุรักขันตุ
อิมัสมิง มงคลจักรวาฬทั้งแปดทิศ ประสิทธิจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้น มาป้องกันห้อมล้อมรอบครอบทั่ว
อะนัตตา ราชะ เสมานา เขตเต สะมันตา สะตะโยชะนะสะตะสะหัสสานิ ธัมมะชาละปะริกเขตเต รักขันตุ สุรักขันตุ
อิมัสมิง มงคลจักรวาฬทั้งแปดทิศ ประสิทธิจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้น มาป้องกันห้อมล้อมรอบครอบทั่ว
อะนัตตา ราชะ เสมานา เขตเต สะมันตา สะตะโยชะนะสะตะสะหัสสานิ ปัจเจกะพุทธะชาละปะริกเขตเต รักขันตุ สุรักขันตุ
อิมัสมิง มงคลจักรวาฬทั้งแปดทิศ ประสิทธิจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้น มาป้องกันห้อมล้อมรอบครอบทั่ว
อะนัตตา ราชะ เสมานา เขตเต สะมันตา สะตะโยชะนะสะตะสะหัสสานิ สังฆะชาละปะริกเขตเต รักขันตุ สุรักขันตุ

คาถามงคลจักรวาฬทั้งแปดทิศ มีพุทธานุภาพด้าน แคล้วคลาดและคุ้มครองป้องกันภัย ป้องกันภัยได้ทั้งแปดทิศ
คำกล่าวจบทาน

อิทัง เม ทานัง อาสะวักขะยาวะหัง โหตุ

ขอทานนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าได้สิ้นอาสวะกิเลส

อิทัง เม ทานัง นิพพานัสสะ ปัจจะโย โหตุ

ขอทานนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าได้ถึงพระนิพพานในปัจจุบันชาตินี้ ขอให้ได้มนุษย์สมบัติ ขอให้ได้สวรรค์สมบัติ ขอให้ได้นิพพานสมบัติ จะนึกประสงค์สิ่งใด ขอจงสมความปรารถนา ทุกประการ อันว่าโรคภัยไข้เจ็บ ความยากจนค่นแค้น และคำว่า "ไม่มี" ขออย่าให้ข้าพเจ้าประสบพบเลย

คำกล่าวถวายยาพระสงฆ์

อิมานิ มะยัง ภันเต คิลานะเภสัชชานิ
สะปะริวารานิ สังฆัสสะ โอโณชะยามะ
สาธุ โน ภันเต สังโฆ
อิมานิ คิลานะเภสัชชานิ สะปะริวารานิ
ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัญจะ
มาตาปิตุอาทีนัญจะ ญาตะกานัง
ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายยาบำบัดความป่วยไข้ กับทั้งเวชภัณฑ์ทั้งหลายเหล่านี้ แก่พระสงฆ์ ขอพระสงฆ์จงรับยาบำบัดความป่วยไข้ และเวชภัณฑ์ทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์สุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ญาติทั้งหลาย มีมารดาและบิดาเป็นต้นด้วย สิ้นกาลนานเทอญ

คำกล่าวถวายข้าวสาร

อิมานิ มะยัง ภันเต ตัณฑุลานิ สะปะริวารานิ
ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ
อิมานิ ตัณฑุลานิ สะปะริวารานิ ปะฏิคคัณหาตุ
อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายข้าวสารกับทั้งบริวารเหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ ข้าวสารกับทั้งบริวารเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์สุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทอญ

คำกล่าวถวายยาพระสงฆ์

อิมานิ มะยัง ภันเต คิลานะเภสัชชานิ
สะปะริวารานิ สังฆัสสะ โอโณชะยามะ
สาธุ โน ภันเต สังโฆ
อิมานิ คิลานะเภสัชชานิ สะปะริวารานิ
ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัญจะ
มาตาปิตุอาทีนัญจะ ญาตะกานัง
ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายยาบำบัดความป่วยไข้ กับทั้งเวชภัณฑ์ทั้งหลายเหล่านี้ แก่พระสงฆ์ ขอพระสงฆ์จงรับยาบำบัดความป่วยไข้ และเวชภัณฑ์ทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์สุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ญาติทั้งหลาย มีมารดาและบิดาเป็นต้นด้วย สิ้นกาลนานเทอญ

คำกล่าวถวายข้าวสาร

อิมานิ มะยัง ภันเต ตัณฑุลานิ สะปะริวารานิ
ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ
อิมานิ ตัณฑุลานิ สะปะริวารานิ ปะฏิคคัณหาตุ
อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายข้าวสารกับทั้งบริวารเหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ ข้าวสารกับทั้งบริวารเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์สุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทอญ

467 Nameless Fanboi Posted ID:5jpsFBbLNZ

โทรลหลบไปก่อน นมญ โชว์บ้งเรื่องออกมาประกาศสงวนคำ กูนี่ขำท้องแข็งอะ ขยันอวดความโง่ดีนะ ต่อให้มีคนใช้คำเหมือนมึงเป๊ะ มึงก็ทำอะไรเขาไม่ได้นะจ๊ะ แต่เขาฟ้องมึงกลับได้ค่ะ ตื่นนะคะ แหกตาตื่นก่อน ดีใจด้วยได้โปรโมทนิยายให้นักอ่านเท

468 Nameless Fanboi Posted ID:SycfQ04IP4

เมื่อคืนสนุกมากมึง มีแอคใหญ่ช่วยรี ดังใหญ่แล้ว
ทำไมดังแต่เรื่องดี ๆ
เก่งจริง ๆ เลย

469 Nameless Fanboi Posted ID:P1ahoMWIzd

>>468 ไหนวาร์ป

470 Nameless Fanboi Posted ID:SycfQ04IP4

>>469 มึงไปดูห้องเมาท์แปะไว้ ดังไปถึงห้องลิทด้วย อะโห

471 Nameless Fanboi Posted ID:/KfWIL1ire

แหม่ ทีเป็นแก๊งมึงไม่ออกมาเสือกเลยนะคะ

472 Nameless Fanboi Posted ID:.VeqIyeEHC

แผ่เมตตายังไงให้ของเข้าแก๊งตัวเอง สนน.

473 Nameless Fanboi Posted ID:IhYPFNNkGU

แก็งค์นี้ควรลดอีโก้ตัวเองกันทั้งแก็งค์นะ นมญแถลงยังไงให้คนเทกว่าเดิมวะ มั่นมาด

474 Nameless Fanboi Posted ID:/CqHjHMGrY

วันนี้ไม่แผ่เมตตาให้เพื่อนมึงแล้วเหรอ ได้อานิสงค์ไปตั้ง2ตัวแหนะ55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555

475 Nameless Fanboi Posted ID:LfTxalWH9O

ดพโดนด่าไม่น้อย ไปเอาความมั่นมากจากไหนว่าจะรีปริ้นได้เยอะวะ นิยายตรรกะบ้งชิบหายของนางเรื่องนั้นคิดว่าหากินได้ตลอดงี้เหรอ นมญนี่ปิดทวิตหนีไปแล้ว แถลงฆ่าตัวตายชัดๆ ยังจะมามั่นว่าคิดคำเองอยู่อีก ดังสมใจแล้วดีใจด้วยนะจ๊ะ

476 Nameless Fanboi Posted ID:Dqy1/UxkHn

นอญ นี่ปิดเพราะรู้ตัวว่าบ้ง หรือปิดการรับรู้เฉยๆ แต่ยังเชื่อว่า 4 คำนั้นมันเป็นผู้บัญญัติวะ
เห็นเคยย้ำ พ้มว่ามันไม่คลีเช่

477 Nameless Fanboi Posted ID:/CqHjHMGrY

>>476 กูรอซ้ำเลย ถ้าอินี่มันไปปสด.ใส่นข.คนอื่น

478 Nameless Fanboi Posted ID:n+p1TyrOXH

กูว่าป่านนี้นนญร้องไห้แล้วมั้ง เหมือนมาช่วยโปรโมทให้ลงรักขายดีขึ้นอะ 555

479 Nameless Fanboi Posted ID:90pmjgnV7q

กำหมัดรออยู่มั้ง อนาคตมชพลาดเมื่อไรหมารุมทึ้งแน่ ไม่ถูกให้อมขี้มาพ่นใส่หน้าเลย