Fanboi Channel

[รวมมิตรโม่เซียง] เม้าท์เรื่อง ตัวร้าย​อย่างข้า, ปรมาจารย์, สวรรค์ประทานพร​ ฯลฯ​ เล่มที่​ 16 [นิยาย อนิเมะ ดราม่า ซีรีส์ สปอย]

Last posted

Total of 970 posts

964 Nameless Fanboi Posted ID:NG89mIYK9O

>>963 กูรู้สึกว่าเหมือนจบบทนึง เรื่องราวยังอีกไกลมีพลิกผันได้อีกมากอะ เหมือนที่เคยมีโม่งบอกเดินทางๆไปเรื่อยๆ เจอญาติพี่น้องของคนที่ตายเพราะเว่ย เจอญาติของศพที่ถูกขุด วั่งเว่ยจะทำยังไง
เรื่องของตัวประกอบ ทั้งเจียงเฉิง ทั้งจินหลิงที่ต้องไปล้างขยะทั้งกอง หวายซัง ซีเฉินอีก
เรื่องนี้ไม่มีคนดีพร้อมอะ
ปัญหาคือแฟนๆตัวละครชอบแบบลูกกูดี ลูกกูไม่ได้ทำผิดอะไร ลูกกูถูกบังคับให้ทำ ลูกกูหาที่ติมิได้