Fanboi Channel

กระทู้สำหรับแก๊งค์หมาหมู่โดยเฉพาะ ใครอยากคุยอะไรมาคุยกันในนี้!! (2)

Last posted

Total of 482 posts

417 Nameless Fanboi Posted ID:EM+dUsFHa0

>>389 มึงจป.นางอาจจะสงสาร + สังเวชคนจนอ่ะมึง ทั้งเอารูปแม่มาหากิน เอาบ้านโทรมๆมาลง เล่นบทคนป่วย ขายของก็แล้วยังไม่มีคนเห็นใจ เพราะเห็นเอาความจนมาดราม่าบ่อยๆ คงเห็นอีนั่นหาเงินทุกทางเลยช่วยเจียดเศษเงินไปให้คนยากไร้ 55555555555