Fanboi Channel

สมาพันธ์สาวฟุนักเมาท์ ยกที่ 82

Last posted

Total of 810 posts

682 Nameless Fanboi Posted ID:k1pDIP2tY/

กุงงแก๊งพชพ. มันไปออกค่ายอื่นบางเรื่องรอเป็นปีเหมือนกัน ทำไมมันไม่ด่าเหมือนที่มันด่าพชพ.มั่ง มีที่ไหนได้ต้นฉบับแล้วรีบออกให้มั่งวะ ปกติ 3-6 เดือนสมัยก่อนยังพิจารณาอยู่เลย นี่ว่าเร็วนะได้ต้นแล้วออกได้ภายใน 6 เดือน