Fanboi Channel

ชั้นหนังสือของสาวฟุ LV 65

Last posted

Total of 910 posts

720 Nameless Fanboi Posted ID:h4wXEHC4WY

เคสปกติทั่วไปก็แบบนี้แหละเมิง เรื่องนี้มีปัญหา สนพออกมาแก้ จบ คนแหกไม่ได้มีเวลาขนาดนั้น เขาอาจจะแค่ผ่านมาแล้วรับไม่ได้กับสำนวนเลยไปหาต้นฉบับมาเทียบแล้วโป๊ะ
พวกที่ไปขุดของเก่ามาหาจุดผิดนั่งแหกย้อนหลังเนี่ยนานๆจะเจอที