Fanboi Channel

[Twisted wonderland] ฟุคันต๊กเสวนา : รักของหนุ่มวายร้ายในโรงเรียนชายล้วน

Last posted

Total of 133 posts

133 Nameless Fanboi Posted ID:zRBcoRjG+F

>>132 ภาวนาให้มันดังจนมีแพทช์อิ้งย้อนหลังว่ะ ส่วนตัวไม่อยากให้แยกเซิร์ฟออกมาเท่าไหร่ รู้สึกเกมญี่ปุ่นแยกเซิร์ฟมาจะอยู่ไม่ค่อยยืดทุกที