Fanboi Channel

[manga anime] กาแลกซี่ดอกไม้ของสาวฟุ LV20

Last posted

Total of 461 posts

432 Nameless Fanboi Posted ID:rWEFvJdVJJ

>>431 กูนึกว่าจะไม่มีคนตามละ 5555555 ใจนึงกูคิดว่าแกงแต่อีกใจกูคิดว่าไม่ว่ะ เพลงพูดถึงความรู้สึกในใจของตัวเองพร้อมกับพี่ชายไม่ได้อยู่ในนามวงที่ไม่มียูจิโร่มาเกี่ยว ปกติไอโซกับยูจิโร่ชอบบอกว่าไม่ใช่เพื่อนกันสักหน่อยถึงจะอยู่ยูนิตเดียวกันแต่ตอนที่ไอโซบอกว่าได้เจอสิ่งสำคัญได้รู้จักความรักแล้วมีแต่รูปยูจิโร่ขึ้นนี่กูจะล้ม ตอนจะคว้ายูจิโร่ที่กลายเป็นแมวอีก
แล้วอีกอย่างในเพลง YELLOW ที่เป็นเพลงคาราซองของไอโซนี่บอกว่าไอโซเกลียดผู้หญิงว่ะ มีความเป็นไปได้นะที่เพลงนี้ไอโซจะรู้ใจตัวเองแล้วว่าชอบยูจิโร่