Fanboi Channel

พวกล้มเจ้านี้ เอ๋อทุกคนเลยปะครับ

Last posted

Total of 14 posts

10 Nameless Fanboi Posted ID:XLNd4xIbf.

กูสงสัย ไอ้ประชาธิปไตย ที่พวกเเม่งเย้วๆกันนี้เหมือนพวกมึงอุปทานหมู่กัน เห็นว่ามันเท่แล้วเย้วๆตามๆ บอกว่าตัวเองประชาธิปไตยแต่ไล่เบียดเบียนคนอื่น มึงก็ไม่ต่างจากสลิ่่มที่พวกมึงด่าหรอก