Fanboi Channel

[ นักเขียนสายวาย ] 9 สารพัดปัญหาคาใจ+ ศาลาคนเศร้า

Last posted

Total of 528 posts

427 Nameless Fanboi Posted ID:rGdH4BP.UZ

ภาพฟรีในเน็ตต้องดูอีกนะว่าใช้ในกรณีติดเหรียญหาเงินอะไรได้ไหม ไม่ใช่ฟรีแล้วฟรีทุกอย่าง แล้วยิ่งทำรายได้เยอะหรือคนอ่านเยอะก็ควรโดเนทค่ากาแฟให้เจ้าของภาพหน่อย ก็เหมือนกับนิยายให้อ่านฟรีแหละ เขาให้ภาพมาใช้ก็สนับสนุนเขาหน่อย
กูแนะนำบ่อยมากแหล่งฟรี นข.บอกภาพไม่สวยไม่ถูกใจเท่าในพิน
>>426 พิกคิว แต่ละอันมันจะเขียนไว้ว่าใช้ได้กรณีไหน แต่ส่วนใหญ่ไม่ให้กรณีติดเหรียญ