Fanboi Channel

กูจะออกล่าฆ่าหยะฟุ

Last posted

Total of 4 posts

1 Nameless Fanboi Posted ID:O7qL8MYD+J

ใครรู้ตัวว่าเป็นหยะฟุ มึงระวังตัวไว้ให้ดี
ชีวิตมึงจะไม่ปลอดภัยอีกต่อไป