Fanboi Channel

ชั้นหนังสือของสาวฟุ LV 59

Last posted

Total of 871 posts

447 Nameless Fanboi Posted ID:F5lwd2IiZy

>>442 >>444 ขอบคุณมึงง

>>443 เอาจริงๆก็ไม่ช้านะ สองปีนับจากวันที่ประกาศแอลซี เวลาถือว่าปกติว่ะ คงผิดที่รีบประกาศออกมาให้คนรอ 5555 พวกสนพใหญ่ๆอย่างอวว กุหลาบ ที่ออกๆมานี่คือได้ลขสกันมาเหยียบสองปีแล้วทั้งนั้น แค่มาประกาศตอนจะออกคนเลยติดภาพจำว่าออกเร็ว

ไม่ได้ว่ามึงนะเพราะมึงคงไม่รู้ แต่กูว่าหลังจากนี้คงไม่ค่อยมีสนพไหนโดดออกมารีบประกาศแอลซีทันทีที่ได้แล้วว่ะ ตัวอย่างเคสจากปรมจ ออกปีครึ่งจากวันที่ได้ลข กับรอคุณ สองปีจากวันลข คือมันปกติอะเมิงงง ถ้าเกินสองปีไปถึงจะเริ่มถือว่าช้า ว่าอาจจะดองนะ อย่างปรมจนี่กูว่าเขาก็เร่งปั่นสุดๆแล้วมันถึงปีครึ่งออกมาได้ แต่คนก็ยังรุมด่ากันซะกูกลัว