Fanboi Channel

[ นักเขียนสายวาย ] 8 สารพัดปัญหาคาใจ+ ศาลาคนเศร้า

Last posted

Total of 243 posts

94 Nameless Fanboi Posted ID:f6PkM1m9OJ

>>93 พอกันเลย อ่าน แต่ตามอ่านทุกตอน เขาเข้าผิดว่ายิ่งด่าแปลว่ายิ่งชอบป่ะวะ
เรื่องแชทนี่กูเข้าใจมึงเลยอะ ถ้าตอบจะยิ่งทักมาเยอะ แต่ไม่ตอบก็จะโดนลากอีก ไร้เท่อทำไรได้บ้างคะ